top of page

Újabb EU bírósági döntés a devizahitelekről

A Budai Központi Kerületi Bíróság az EU bíróságának segítségét kérte abban, hogy egy adott devizahiteles ügyben tisztességtelennek minősül-e, ha a bank a szerződésben nem, csupán egy ahhoz kapcsolódó jóváhagyási értesítőben (melyet az ügyfél nem írt alá) határozza meg a folyósítási árfolyamot.

A luxemburgi székhellyel működő bíróság álláspontja szerint a hazai bíróságnak kell döntenie abban, hogy a tájékoztatás megfelelő volt-e, azaz világosan és érthetően fogalmazták-e meg a folyósítási árfolyamot rögzítő feltételeket.

A hazai bíróságnak dolga lesz az is, hogy ha a fenti tájékoztatás tisztességtelennek minősül megvizsgálja, hogy azon feltétel nélkül a szerződés teljesíthető-e. Hiszen egy tájékoztatás tisztességtelensége nem feltétlenül érvényteleníti az egész szerződést.

Lényegében a hazai bíróság dolga eldönteni, hogy az adott feltétel tisztességtelen-e, s ha igen, az érinti-e a teljes szerződést. Amint azt korábbi cikkünkben is jeleztük, a mind a mai napig a törlesztéssel gondban lévők kérhetik az MNB Pénzügyi Békéltető Testületének méltányossági eljárását, amennyiben a túlzóan magas összegűre nőtt tartozás kifizetése problémákba ütközik.

bottom of page